کودکانه

*زیباترین لحظات ، جاودانه ماندن خاطره هاست*

کودکانه ات شاد باد.

 پ.ن:

دم زن عموم گرم عکسای تاریخی از بچگیام بهم داد. قلب

/ 3 نظر / 11 بازدید
دایی جواد

سلام دایی جان..این نی نی چقدر نازه..ماشالله ..همون سحر خانومه که گفتین..خدا حفظش کنه انشالله..دایی چرا لب چیدی آخه...الهی... [پلک][پلک][پلک][گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند] دست زن عمو درد نکنه.... [دست]

نفس

دمشون گرم بادا

س

چقـَـ ــدرْ بـ ـایَد بگُـ ـذَرَد تـ ـآ مـ ـن دَر مُـ ــرور خــ ـاطـ ـرآتم وَقـ ـتےْ اَز کنـ ـار اوْ رَد مےشَـ ـوَم تَنـَ ـم نَلـ ـرزَدْ بُغضَـ ـم نَگیـ ـرَدْ گُـ ـمان نَـ ـکنم بُـ ـگذرد نَـ ـه نِـ ـمیگُذَرَد دمتـ گرمـ وبت معرکسـ منمـ تازهـ شروعـ کردمـ خوشحال میشم به اسم گورســتانـ دلتنــگیهای یک عوضــی لینکم کنی