* فعلا خ د ا ح ا ف ظ *

همیشه میگن هیچ خوشی پایدار نیس...

خدایا انصافتو شکر...

تا یه مدتی نخواهم بود.

خدانگهدارتون.

 

پ.ن:

وجودت رو برای خودت نگه دار...

آدما بی ارزشند

حتی...

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
نفس

هوم؟ کجااا؟ سحر!!!!

آیلین

الان دیدم اینو . طوری شده سحر جان ؟؟؟[ناراحت]

آیلین

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند. “دکتر علی شریعتی”